Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
Tran restaurat del Camí dels Romans
Tran restaurat del Camí dels Romans
Tran restaurat del Camí dels Romans
Gual del camí dels Romans
Benlloch

El camí dels Romans és la forma amb què popularment es coneix la Via Augusta al seu pas pel terme municipal de Benlloc. Molt possiblement tinga el seu precedent en una via anterior d’època ibèrica, coneguda com a Via Heraclea.

La Via Augusta va ser la calçada romana més llarga d’Hispània amb una longitud aproximada de 1.500 kilòmetres que discorrien des de Gades (l’actual Cadis) fins als Pirineus, on s’unia a altres vies procedents d’altres indrets d’Europa fins aplegar a Roma. Va constituir l’eix principal de la xarxa viaria de l’Hispània romana. D’aquests, tan sols en fa quatre per el terme de Benlloc travessant-lo de nord-est a sud-oest.

La Via Augusta travessa les províncies de Castelló i València des del riu Sènia fins a la Font de la Figuera. Va actuar com un aglutinador de la població degut a la seua funció per al transport de mercaderies i persones. Aquest tram és un bon exemple ja que molt prop del camí tenim evidències d’un gran nombre d’assentaments. Molt prop de Benlloc a la vora de la via es troba l’Arc romà de Cabanes. En el tram que passa pel Pla de l’Arc s’han trobat gran nombre de mil·liaris, evidències clares del pas de la Via Augusta per la zona.

Al seu pas pel terme municipal de Benlloc està totalment senyalitzat i el seu recorregut ofereix vistes interessants en els aspectes rurals, naturals, històrics i culturals. És en Benlloc s’ha pogut verificar l’amplària i l’estructura original de la calçada romana gràcies a l’actuació arqueològica promoguda per ENAGAS, que ha dut a terme la Generalitat Valenciana amb la recomposició de l’obra en una longitud de quasi 50 metres.

Llavors la calçada recupera la seva essència com un espai per a caminants al quedar desviat del tràfic motoritzat gestionat a través de l’Ajuntament de Benlloc. 

S’ha prestat especial atenció a tot allò referent al sistema constructiu de la calçada, a que aquesta intervenció pot servir de guia a l’hora de projectar i dur a terme treballs similars en altres trams. 

La bona conservació de les restes i l’entorn paisatgístic fan d’aquest punt de la Via Augusta un lloc especialment indicat per a donar a conèixer d’una manera més senzilla les particularitats de la construcció de la calçada romana.

 

Showing 1 result