Edimas Benlloch
Loreto 11, Benlloch
11 Carrer de Loreto Benlloch Comunidad Valenciana 12181 ES
647099415647099415

Construcció i reformes

Edimas Benlloch 8 anys ago
Showing 1 result
Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
Benlloch 0.08 km

S.XIX/Construccions tradicionals

El vi ha segut un dels protagonistes de l’activitat econòmica de la població sent necessària tota una infraestructura per a la seua producció. Les bodegues i fàbriques d’alcohol van ser abundants al poble de Benlloc, algunes van ser privades i altres de caràcter comunal -com la de la cooperativa-, altres només per a l’autoconsum constituïdes essencialment per cubs. Aquestes són edificacions generalment de dos altures amb murs grossos de pedra i revestiment continu. La coberta és de teula àrab de una i dos aigües, fet amb material de fusta originàriament. La majoria d’elles estaven situades als voltants del barranc de la Font. Moltes es troben ja en desús i altres enderrocades, però en algunes encara es conserva la maquinària i la infraestructura, un bon exemple és la de la cooperativa.

Bodega Marti de Benlloch
Bodega Marti de Benlloch
Bodega Marti de Benlloch
Loreto 6, Benlloch 0.11 km
647063582647063582
680573515680573515
Bar Restaurant ofereix tapes i sopars els caps de setmana, facin les seves reserves.
ESTARN2.JPG
ESTARN2.JPG
Façanadarrere.jpg
Castell de Miravet, 17. Benlloch 0.12 km
619869844/649849201619869844/649849201
 • Allotjament oficial Nº ARCS-570
 • Capacitat: de 4 a 8 personas
 • Preu mig: de 20 a 29€ persona/nit
 • Tipus de lloguer: Casa completa
Logo Agut de Benlloch
Logo Agut de Benlloch
Quemando yema tostada
Elaboracion de los panets tipico de Sant antonio
Fondo 15, Benlloch 0.12 km

Torrons, maçapans artesanals i dolços.  Visites programades per a col·legis i col·lectius amb degustació i fabricació en viu. Cal cita prèvia.

Llavadors
Llavadors
Interior dels llavadors
Benlloch 0.12 km

S.XIX/Contemporània/Arquitectura tradicional

Els llavadors, coneguts popularment com “les basses”, es situen a la vora de la font dels Tres Canons, on les dones de Benlloc acudien per a llavar la roba de la família. Al igual que els rius, aquest té una corrent d’aigua constant que permet renovar l’aigua bruta ja gastada per neta i la forma d’aquest està adequada per a llavar sense la necessitat d’inclinar-se i agenollar-se com es feia abans a la vora dels rius. Aquests conserven els materials originals dels seus murs, les pilastres, la coberta de teula àrab i les bigues de fusta. Altres llavadors de caràcter particular es situaven en els masos, els quals obtenien l’aigua de pous o cisternes.

Cooperativa de Benlloch
Mar 16, Benlloch 0.13 km
964339009964339009
608 706725608 706725

La cooperativa La Unió , situada al carrer Mar , 116 , i constituïda el 1948 , ofereix en l’actualitat els següents serveis : venda d’abonaments , llavors , fitosanitaris , safareig de vehicles , benzinera servei 24 hores i supermercat del grup Consum .

Cooperativa de Benlloch
Mar 16, Benlloch 0.13 km
964339009964339009
608 706725608 706725

Supermercat

Cooperativa de Benlloch
Mar 16, Benlloch 0.13 km
964339009964339009
608 706725608 706725
Antonio Sánchez Rodríguez
Mar 72, Benlloch 0.13 km
630632314630632314
Treballs en guix, escaiola i decoració
Agent venedor
Loreto 43, Benlloch 0.14 km
677612203677612203

Agent venedor de l’ONCE

Casa Praxedes Benlloch
Loreto 43, Benlloch 0.14 km
964339259964339259
Font dels tres canons.
Benlloch 0.14 km

Construïda al 1889, la seva aigua prové del pou de la Reixa a través d’una canalització que també dóna aigua al pou de la Vila. Aquesta canalització recorre el barranc de la Font i a través de la font dels Tres Canons proveeix d’aigua un abeurador que alhora serveix per portar aquesta aigua als llavadors.

Bassa del Pou Sec
Bassa del Pou Sec
Bassa del Gordo
Bassa de Pelejano
Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Constitueixen uns dels recintes d’aigua més rudimentaris que existeixen. Son perforacions en la terra no molt profundes i relativament grans que reben aigua de pluja. La quantitat que arrepleguen tindrà que veure amb les precipitacions, la temperatura i la insolació rebuda, ja que no tenen ni coberta ni protecció.

Algunes de les bases principals son: la Bassa de l’Argila, la Bassa d’Adrià, la Bassa del Pou sec, la Bassa del mas de Pelejano i la del Mas del Gordo.

Benlloch 0.15 km
609983287609983287

Instal·lacions elèctriques

Benlloch 0.15 km

Porcí i boví

Aljub dels Consells
Aljub dels Consells
Aljub del camí de Cabanes
Aljub del camí de l'Adjutori
Aljub del camí del cementeri
Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural.

El seu origen s’estima neolític, ja que s’han trobat en diversos assentaments de l’època. També eren importants estratègicament ja que la resistència depenia d’ells davant un atac a castells i fortaleses.

Els aljubs són construccions que feien possible l’arreplegada del aigua en èpoques de pluja. Els aljubs tenen un important valor arquitectònic, ja que encara avui en dia ens demostra que eren construccions complexes i complicades com ho són les més antigues (les de Quartico, Piedrafita i el Mas).

Les seves localitzacions estan relacionades amb la bona accessibilitat per als animals i les persones, estan pròximes a les vies de comunicació i a les cases, i tenen un lloc proper on poder aprofitar les corrents generades en èpoques de pluja. El que fan els aljubs és arreplegar l’aigua de la pluja que es guarda dins del mateix, mantenint l’aigua fresca i en penombra per al seu consum.

L’aigua s’extrau mitjançant un poal subjectat a una cadena o una corda i aquesta s’aboca en una pila que passava en una canaleta al abeurador.

Molts d’aquests aljubs es troben situats prop dels corrals i de les cases particulars fent la seva funció, que era abastir en rutes i emplaçaments humans.

En Benlloch trobem aljubs en diversos estats de conservació, de base rectangular excavats en la terra o en la roca. Alguns exemples que trobem són: el Aljub de les Casetes, el Aljub del Camí de les Comes, el Aljub de la Rambla i el Aljub Camí del Cementeri, entre altes.

Benlloch 0.15 km

Avícola

Benlloch 0.15 km

Porcí

Benlloch 0.15 km

Porcí

Benlloch 0.15 km

Avícola

Benlloch 0.15 km

Oví

Font de Subarra
Font de Subarra
Font de Subarra
Font de la plaça de Sant Antoni
Font del Tres Canons
Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

En el terme municipal no son abundants les fonts naturals, en canvi si que ho són les fonts urbanes, importants com obra pública al servei de la ciutadania. La més popular del poble es la Font dels Tres Canons, construïda en 1889 com obra pública i que per al seu abastiment es va canalitzar l’aigua a partir del Pou de la Reixa. Es tracta d’una font senyorial històrica i robusta.

Les altres fonts de les que disposa Benlloch son més simples i amb estils més contemporanis.

Algunes fonts son: la Font de Subarra, la Font dels tres Canons, la Font de la Reixa i la Font de la Plaça San Antoni.

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Son canalitzacions d’aigua que van per baix de terra mitjançant una galeria, sovint s’utilitzen per desaiguar zones humides o negables, i per portar aigua a zones on és escassa. A Benlloc es tenen notícies de l’existència de varies d’elles. D’una banda, al darrer quart del segle XIX es devia construir una mina, el recorregut de la qual no està massa clar, però que podria començar al pou de la Reixa fins al pou de la Vila, i des d’allí pel barranc de la Font fins a la font dels Tres Canons. A meitat dels anys 50 es va construir una altra pel barranc dels Consells, la qual arriba fins al dipòsit municipal que hi ha al darrere de l’església. Encara que són relativament recents, la seva història es quasi desconeguda.

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

De vital importància per al consum humà i animal. Es troben disseminats per tot el terme, inclús a la vora dels camins. Avui en dia gràcies a les bombes d’extracció i a les maquines perforadores s’ha arribat a capes més baixes on l’aigua és més abundant.

En el poble existeixen pous públics d’aigua potable que permetien l’extracció de l’aigua per part dels ciutadans com son els de l’Argila, el de les Barrisques i el de Planxadell.

Destaquen també el Pou de la Reixa, el Pouet Nou, el Pou de la Vila, el de Planxadell, el Pou de les Roses i el pou de la Font de Subarra.

Benlloch 0.15 km

Porcí

Abeurador de la Font
Abeurador de la Font
Abeurador de l'aljub
Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Potser siguen la part més destacada de l’arquitectura del aigua, en molta relació amb el consum animal. Estan a prop dels sistemes de recollida d’aigua, ja que l’aigua que s’extrau es posava en l’abeurador per a que els animals no tingueren contacte directe ni amb el poal ni amb l’aigua emmagatzemada.

La seva forma allargada permet que una gran quantitat d’animals puguen beure al mateix temps.

Destaquen els següents abeuradors: el Abeurador de la font dels tres Canons, l’Abeurador de l’Aljub de l’adjutori, l’Abeurador Font Subarra i l’Abeurador Pou de la Mosca.

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Anomenades en Benlloc basses de reg. Son grans receptaris d’aigua al descobert que retenen l’aigua dels pous i les sènies i que era destinada al regadiu.

Aquest element es important per a la cultura del poble, tant per la seva relació amb el cultiu com per el seu ús alternatiu per al bany de xiquets i xiquetes.

Els safareigs també eren utilitzats per a llavar la roba, i els principals són: Safareig Sénia Morrete i Safareig al Pla.

Benlloch 0.15 km

Caprí

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

La major part són de recent construcció, el que fan és emmagatzemar l’aigua i l’aboquen a un receptor.

Els dipòsits i les cisternes formen part de l’arquitectura del aigua i alguns són essencials per entendre l’abastiment actual en les cases.

Les cisternes en canvi son dipòsits d’aigua excavats en la terra amb una profunditat d’uns metres. L’aigua de la pluja s’emmagatzema mitjançant sistemes de canals, d’aquesta manera els teulats de les cases passen a ser receptors d’aigües que es dipositaven en llocs tancats i obscurs que feien que l’aigua es conservara fresca.

Moltes cases i masies els utilitzaven com a subministrament d’aigua principal. Actualment queden encara algunes en funcionament ja que tenen fama de fer bona aigua, altres es mantenen en les cases com a elements de decoració.

Alguns exemples són: Dipòsit de l’Església, Dipòsit al camí de les Corregudes, la Cisterna al Mas Matalladres o la cisterna de l’Ermita de l’Adjutori.

Benlloch 0.15 km

Avícola

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Construcció rural vinculada al regadiu.

Ja eren utilitzades en els pobles preromans, però en aquesta zona van ser el àrabs els que van introduir les millores. Les sènies de Benlloc són les anomenades de sang, en les que la tracció animal trau l’aigua de la terra.

Son invents revolucionaris en l’arquitectura de l’aigua. Realitzades amb materials metàl·lics i de fusta (encara que de fusta no en conservem cap)

Les sènies han evolucionat amb el pas del temps, i les que conservem són de ferro i rajola, es troben elevades ja que han de traure l’aigua per damunt de la parcel·la i aquesta cau per la força de la gravetat.

Eren utilitzades fins fa ben poc, com les que hi ha dins del poble, però amb la introducció de les sènies a motor aquestes han quedat desfasades i s’han quedat amb la funció de pous.

Hi ha moltes al voltant del poble com: la del Dormitori, la de Morrete, al Barranc de Consell i la de Manyà, entre altres.

Benlloch 0.15 km

Avícola

Benlloch 0.15 km

Porcí

Benlloch 0.15 km

Oví i porcí

Benlloch 0.15 km

Porcí i avícola

Benlloch 0.15 km

Porcí

Reixa
Benlloch 0.15 km

Del s.XIX-XX.

Es tracta d’algunes reixes i balcons de les vivendes de Benlloch, algunes de les quals estan elaborades amb formes decoratives. Corresponen a una sèrie d’elements de forja en balcons i i finestres que per la seva antiguitat resulten elements identitaris del poble. Donat que formen part de les característiques de la població i dels seus habitants es consideren un recurs del poble pel seu atractiu.

Porta de l'Ajuntament vell
Porta de l'Ajuntament vell
Ca l'Agüela Rosario
Benlloch 0.15 km

Del s.XIX-XX.

Algunes portes de Benlloc presenten formes decoratives que també són elements identitaris del municipi. Normalment fetes de fusta i que destaquen pel seu treball llaurat.

Benlloch 0.15 km

Activitats que realitza:

 • Promoció i difusió de l’art musical,  mitjançant la banda com la formació dels i les educands
 • Orquestres, rondalles, orfeons, coralls, festivals, certàmens, audicions, …
 • Programació d’exposicions, mostres, representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències, seminaris, biblioteques, ….
 • Activitats d’oci i esplai per a les sòcies i els socis
Benlloch 0.15 km

Es el fragment d’assegador més llarg que hi ha al terme. Mesura aproximadament 15 kilòmetres. Travessa el terme de de la serra d’en Galceran fins a Cabanes. El seu recorregut es molt interessant ja que recorre tant la plana com la serra de Subarra, creuant fins i tot la partida del Quartico.

El seu recorregut s’inicia en la bassa de l’Argila i el pou potabilitzador, i la direcció que hi ha que seguir és sud i pràcticament recte.

Els elements de l’arquitectura de l’aigua que podem veure en aquesta ruta son entre altres: safareigs, aljubs, basses, abeuradors i la font o Pou de Subarra.

També podem veure alguns masos, la ermita de Sant Josep i una magnífica vista de la mar.

penya barcelonista.jpg
Benlloch 0.15 km

Activitats que realitza:

 • Organitzar desplaçaments per a assistir a encontres del F.C. Barcelona
 • Organitzar encontres entre seguidors del F.C. Barcelona
 • Fomentar la Llengua i la Cultura Catalana mitjançant actes lúdic-festius i col·laborar amb les institucions públiques
Benlloch 0.15 km

Es tracta d’un assegador de 3 kilòmetres de recorregut que té com a principal element el pou que porta el mateix nom.

Aquesta ruta presenta poques dificultats ja que el seu recorregut és pla en gran part del seu trajecte. El passeig mereix la pena ja que en el seu recorregut s’observa de ben a prop l’agricultura de secà i alguns espais no conreats com pinars.

Benlloch 0.15 km

Es tracta d’un guiso consistent en carn de cabrit bullit en un olla de fang a foc lent, i que de quant en quant hi havia que tombar-lo per a que es mescle tot be.

Benlloch 0.15 km

L’Olleta sol fer-se principalment amb tot tipus de verdures com cards, creïlla, cigrons, fesols, col de fulla, depenent del que donara la terra, encara que els ingredients varien segons l’època de l’any, si els cultius eren escassos es solia posar també carn com embotit, porc, corder, os de pernil, o el que es tinguera en casa.

Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX. Relacionat amb les activitats agrícoles.

Introducció.

Avui en dia no viu pràcticament ningú als masos, que s’han quedat despoblats. Només hi van el cap de setmana a gaudir del paisatge i de la tranquil·litat, o bé treballar les seves terres.

La gent que vivia als masos de la part de dalt del poble, van passar a viure a Benlloc, però els de la de baix ja es van dispersar més, alguns van vindre cap a Benlloch i altres van anar a poblacions que quedaven més properes com Torreblanca, Cabanes o Vilanova.

Descripció.

Els masos tenien una porta gran partida en dues meitats i la part de dalt sempre estava oberta perquè hi entre la llum.

Quasi tots tenien un forn per a fer-se el pa i una cisterna per arreplegar l’aigua de la pluja.

Són edificacions amb revestiments continus, normalment amb cobertes a dos aigües de teula àrab i de fusta.

Els masovers vivien de l’agricultura: tenien olives, vinya, garrofes, figues, sembra i també tenien ramats d’ovelles i de cabres.

Alguns d’ells són: el Mas de Planxadells, el Mas Centera, el Mas de Tartamut i el Mas del Sec entre altres. Tenen un valor patrimonial, històric i cultural molt important per al municipi.

Casa rural
Benlloch 0.15 km

Contemporani del s.XIX-XX.

Es tracta de construccions de caràcter rural, son aquelles casetes en les que es guarden els instruments necessaris per a l’activitat agrícola del camp. Algunes d’aquestes encara es conserven en bon estat i estan molt relacionades en l’activitat de camp.

Aquestes cases rurals es troben repartides per tot el terme municipal, en gran part en les zones rurals.

Benlloch 0.15 km

Cronologia indeterminada.

També conegudes com a cabanyes o barraques de pastors. Construccions de caràcter rural, que eren utilitzades com a refugis per a pastors en les zones rurals. Aquests refugis permetien l’arrecerament del mal temps, i per a poder guardar el ramat. 

Tran restaurat del Camí dels Romans
Tran restaurat del Camí dels Romans
Tran restaurat del Camí dels Romans
Gual del camí dels Romans
Benlloch 0.15 km

El camí dels Romans és la forma amb què popularment es coneix la Via Augusta al seu pas pel terme municipal de Benlloc. Molt possiblement tinga el seu precedent en una via anterior d’època ibèrica, coneguda com a Via Heraclea.

La Via Augusta va ser la calçada romana més llarga d’Hispània amb una longitud aproximada de 1.500 kilòmetres que discorrien des de Gades (l’actual Cadis) fins als Pirineus, on s’unia a altres vies procedents d’altres indrets d’Europa fins aplegar a Roma. Va constituir l’eix principal de la xarxa viaria de l’Hispània romana. D’aquests, tan sols en fa quatre per el terme de Benlloc travessant-lo de nord-est a sud-oest.

La Via Augusta travessa les províncies de Castelló i València des del riu Sènia fins a la Font de la Figuera. Va actuar com un aglutinador de la població degut a la seua funció per al transport de mercaderies i persones. Aquest tram és un bon exemple ja que molt prop del camí tenim evidències d’un gran nombre d’assentaments. Molt prop de Benlloc a la vora de la via es troba l’Arc romà de Cabanes. En el tram que passa pel Pla de l’Arc s’han trobat gran nombre de mil·liaris, evidències clares del pas de la Via Augusta per la zona.

Al seu pas pel terme municipal de Benlloc està totalment senyalitzat i el seu recorregut ofereix vistes interessants en els aspectes rurals, naturals, històrics i culturals. És en Benlloc s’ha pogut verificar l’amplària i l’estructura original de la calçada romana gràcies a l’actuació arqueològica promoguda per ENAGAS, que ha dut a terme la Generalitat Valenciana amb la recomposició de l’obra en una longitud de quasi 50 metres.

Llavors la calçada recupera la seva essència com un espai per a caminants al quedar desviat del tràfic motoritzat gestionat a través de l’Ajuntament de Benlloc. 

S’ha prestat especial atenció a tot allò referent al sistema constructiu de la calçada, a que aquesta intervenció pot servir de guia a l’hora de projectar i dur a terme treballs similars en altres trams. 

La bona conservació de les restes i l’entorn paisatgístic fan d’aquest punt de la Via Augusta un lloc especialment indicat per a donar a conèixer d’una manera més senzilla les particularitats de la construcció de la calçada romana.

 

foto2vx6vq.JPG
Plaça de Sant Antoni, 25 Benlloch 0.15 km
 • Capacitat: de 2 a 5 persones
 • Preu mig: 15,00 € persona/nit
 • Tipus de lloguer: Casa completa
Forn Ca Pedro
Forn Ca Pedro
Productes
Productes
Sant Antoni, 11 Benlloch 0.15 km
964339063964339063

Forn artesanal: pa de poble, coques rojes, pastes, dolços i rebosteria tradicional

Llibertat 31, Benlloch 0.16 km
Ratafia.jpg
Benlloch, C/ Llibertat 39 0.17 km

Entre altres activitats, realitza:

 • Marxes
 • Recuperació i senyalització d’antics senders del terme de Benlloch
 • Organitzar i col·laborar amb la Volta a peu de Benlloch
 • Celebrar el dia del Soci
 • Participar en l’Agenda 21
cra_mapa.gif
Benlloch, C/ Llibertat s/n 0.17 km

Activitats que realitza:

 • Presentar al Consell Escolar de Centre propostes per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota l’activitat educativa en la vida del centre
 • Elaborar propostes per al Projecte Educatiu de Centre, la Programació General Anual i la Memòria de fi de curs
 • Proposar criteris per a l’elaboració del Projecte de Pressupost de Centre
 • Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest
 • Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern de Centre i Col·laborar en el seu compliment.
 • Presentar candidats a les eleccions de Consell Escolar de Centre
 • Realitzar campanyes electorals per al Consell Escolar de Centre
 • Realitzar reunions i actes periòdics perquè els pares i mares o tutors/es estiguen perfectament assabentats de la marxa del centre i de tot el que concerneix a l’educació de les seues filles, fills, pupils i pupiles
 • Realitzar conferències per a analitzar o enfocar l’educació de les seues filles i fills
 • Desenvolupar cursos i programes per a proporcionar a les mares i els pares, tutores i tutors coneixements i orientacions relacionades amb la seva funció participativa
 • Realitzar activitats psicopedagògiques de cara a les possibles dificultats en els estudis dels alumnes
 • Contractar les monitores o monitors per a les activitat extraescolars d’acord amb la legislació vigent
 • Participar en els procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament
 • Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries que, en cas de ser acceptades, hauran de figurar en la PGA
 • Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre i, si és procedent i en espera de la destijada gratuïtat dels mateixos, negociar amb editorials i llibreries preus més avantatjosos per als seus associats
 • Qualsevol altra que s’acorda per esta associació dins de la legalitat vigent i que contribuïa a complir els fins enumerats en l’article anterior
la_foto_1.jpg
Benlloch, C/ Llibertat s/n 0.17 km
964 33 92 65964 33 92 65
606998291606998291

Realitza activitats del tipus xerrades, conferències, dinars, sopars, balls, jocs de taula, ganxet, …

Llibertat 8, Benlloch 0.17 km
616394224616394224
Sant Antoni 10, Benlloch 0.17 km
964339006964339006

Estanc i supermercat

Mercat, 6 Benlloch 0.17 km
964339145964339145

Congelats, embotits, conserves i alimentació en general. Productes d’higiene personal i neteja de la llar.

Benlloch, C/ Portal, 4 0.18 km

Activitats que realitza:

 • Conferències, xerrades, taules redones
 • Exposicions
 • Actuacions de grups de balls populars
 • Representació d’obres de teatre
 • Eixides pel camp
 • Edició d’una revista informativa
Portal 4, Benlloch 0.18 km
635283000635283000

Pintor

Esdima Benlloch
Loreto 18, Benlloch 0.19 km
964339257964339257
622596594622596594

Perruqueria i estètica

Benlloch, C/ Loreto, 18 0.19 km
609811424609811424

Activitats que realitza:

 • Informació
 • Orientació laboral
 • Integració social
 • Ajudes en gestions administratives
 • Cursets
 • Reunions
 • Xerrades
 • Col·loquis
 • Tallers
 • Activitats culturals
 • Conferències
 • Concerts
 • Ajudes econòmiques
 • Exposicions
 • Tòmboles
Benlloch, C/ Enmig, 3 0.19 km
625392070625392070

Realitza activitats del tipus xerrades, conferències, dinars, sopars, balls, jocs de taula, ganxet, …

Moliner
Moliner
Treballs en altura
Alta tensió
Guirarrista Fortea 11. Benlloch 0.19 km

Instal·lacions elèctriques, reparació d’electrocomèstics, instal·lació d’aires condicionats, butlletins d’alta etc…

Logo RedDer.png
Portal 22, Benlloch 0.2 km

Electrodomèstics, electrònica, informàtica, bassar, televisió per satèl·lit…

Breva dental
Enmig 5,Benlloch 0.2 km

Clínica dental.

Enmig 16, Benlloch 0.22 km
687524193687524193

Construcció i reformes

Jose Fabregat
Les corregudes 27, Benlloch 0.24 km
609920629609920629

Construcció i reformes

Cajamar Benlloch
Adjutori 4, Benlloch 0.24 km
964339007964339007
Ermita de Loreto de Benlloch.
Camí vell d'Atzeneta 1. Benlloch 0.25 km
Benlloch 0.26 km

S.XIII-XV/Islàmic-Medieval-Cristià/Arquitectura tradicional

Es composa de vivendes que destaquen per el seu valor patrimonial, històric i cultural degut a les seves característiques tipològiques i morfològiques típiques d’un poble valencià. Algunes d’elles destaquen per el seu valor històric i funcional en el passat com són: l’antic ajuntament, l’antiga Almazara i la casa natal de Daniel Fortea; o per el seu valor arquitectònic sent edificacions de dues i tres plantes, balcons de forja, materials de fusta i façanes austeres revestides de mur continu. En el municipi de Benlloc es poden destacar dos tipus de cases; les d’origen agrícola, ubicades en lo zona més antiga, al voltant de l’església, en aquestes la planta baixa es dedicava exclusivament a corral o es compatibilitzava amb la vivenda, la primera planta es destinava a la vivenda i l’última era la cambra per al emmagatzematge del cultiu, inicialment eren de dos plantes però degut a l’expansió demogràfica del segle XVIII es produeix un increment de les plantes. L’altre tipus són les cases senyorials o burgeses ubicades en la plaça del Mercat. Es caracteritza per disposar d’una planta noble en el primer pis i un gran forat en la façana on predomina el llenguatge decoratiu romàntic o acadèmic. En aquestes la planta baixa es destinada per a l’entrada de carros i l’última planta segueix sent un magatzem.

Benlloch 0.27 km

S.XIII-Actualitat/Medieval

El nucli tradicional de Benlloc situat al voltant de l’església, és un entorn de gran valor cultural i històric ja que constitueix el llegat que els antecessors de la població han deixat. Constitueix el nucli original del que avui és el casc urbà de Benlloc, amb unes característiques destacades com son: l’estructura dels seus carrers estrets i irregulars; la composició i forma de les vivendes, edificacions; i els colors, materials i textures dels materials tradicionals de les edificacions.

Benlloch 0.27 km

S.XIX-XX/Contemporània/Construcció tradicional

Entre aquestes construccions destaquen el forn de la plaça de l’Església, actualment es troba en desús. Es caracteritza pels seus murs de pedra nueta, els quals queden a la vista, degut al desgast del recobriment continu de cal que hi havia, posteriorment es varen recobrir amb cement i pintar de blanc. La coberta de l’edificació és a dos aigües amb teula àrab; i el material utilitzat per a les portes i finestres és la fusta.

Benlloch, C/Aigua, 28 0.27 km
632011625632011625

Activitats que realitza:

 • Practicar el culte islàmic
 • Promocionar l’ensenyament de l’Islam
 • Organitzar col·loquis, conferències, seminaris, cursos, exposicions i actes que contribuïsquen al coneixement i difusió de l’Islam i les seues doctrines
 • Establir contactes i federar-se en altres entitats islàmiques nacionals
 • Col·laborar en el desenvolupament de l’Acord de Cooperació entre l’Estat i la Comissió Islàmica d’Espanya
200727_558773614132962_1436207584_n.jpg
Benlloch, C/ Sant Ignaci, 12 0.28 km
653832440653832440

Activitats que realitza:

 • Assajos semtanals
 • Exhibicions i pregons
 • Viatges
 • Col·laboració amb altres grups de danses
El Molinet
Benlloch 0.29 km

S. XVIII, s. XIX, s. XX/Contemporània/Arquitectura Tradicional

Prop del poble a la dreta del barranc de la Font es troba el únic molí fariner hidràulic del terme, aprofitant l’aigua de la font dels Tres Canons i les aportacions hídriques del barranc en temps de pluja. S’utilitzava per a moldre els camps de blat, pot ser ja en funcionament des del segle XVII, encara que sembla que les construccions que actualment es conserven daten dels segles XVIII i XIX. Aquest molí actualment es troba en ruïna al igual que «El Casal» que era la vivenda del moliner.

Lateral de l'Església parroquial
Lateral de l'Església parroquial
Façana principal de l'Església parroquial (http://castellonenarchivos.blogspot.com.es/p/iglesias-de-castellon.html)
Plaça de l'Església, Benlloch 0.29 km

Entre 1614 i 1650/Medieval Cristià/edifici històric religiós

Al segle XIV es té la primera referència a la primitiva església, i provablement hi haguera una ja des de temps de la repoblació. Després de succesives remodelacions, va ser en 1613 quan es va prendre la decisió de bastir un temple nou, a sobre el solar on hi era la primitiva església de Benlloc, però no es fins l’any següent quan es començaren les feines.

Està edificada en el cim de la colina sobre la es va assentar el poble de Benlloc. Es creu que una bona porció del seu espai va ser dedicat a menesters religiosos: Església, casa abadia i cementeri. En 1650 foren ampliats els murs del poble com a motiu de creixement de la població.

Es troba adossada a la muralla donant un aspecte de fortalesa que es complementa amb la torre campanar ubicada al sud-est de l’edifici, amb aspecte de torreó defensiu degut a que no esta cobert, possiblement per a poder vigilar o inclús defendre. Amb una altura de uns 20 metres conté a l’interior una escala de caragol amb més de 150 escalons, mitjançant la qual s’accedeix a la planta de les campanes on hi han cinc obertures amb vistes al municipi. Cal dir que una de les campanes del campanar està considerada de entre les més antigues de la Comunitat Valenciana.

L’església de tipus basilical, s’estructura a partir d’una nau amb capelles adossades als laterals entre les quals s’obri un estret passadís de transit dels fidels, formant així dos naus laterals de menor alçada a la central.

La part posterior de la nau central alberga un cor alt que es recolza en el mur de la construcció i es sosté mitjançant una volta de creueria i tancant per davant amb una balustrada de fusta.

La façana renaixentista esta adornada per dos columnes de estil tosc, les quals es sustenten sobre dos pedestals i unides en la part superior per una cornisa en la que es troba un capelleta en la que hi havia una imatge de Santa Bárbara.

Sants Màrtirs 6, Benlloch 0.29 km
663712232663712232

Consolidació i preparació de terrenys

Farmàcia Benlloch
Adjutori 29, Benlloch 0.29 km
964339002964339002

Productes de farmàcia en general.

Carrer Adjutori 45, Benlloch 0.31 km

Dolços tradicionals, llepolies i joguets. Playmobils a domicili.

Carolines 21, Benlloch 0.32 km
616091999616091999

Construcció i reformes

 

Benlloch, C/ Sants Màrtirs, 19 A 0.33 km

Activitats que realitza:

 • Organitzar i promoure les festes tradicionals locals amb la realització de balls populars, balls tradicionals, teatre i espectacles taurins de marcada arrel popular i tradicional en les festes del poble
 • Realitzar representacions teatrals i exhibicions musicals, audiovisuals, cinematogràfiques i radiofòniques
 • Organització d’exposicions, conferències, xerrades, …
 • Edició de publicacions per a la recuperació i preservació de la història, cultura, costums i tradicions locals.
casa_perito Benlloch
Sants Màrtirs, 19 Benlloch 0.33 km
964339054964339054

Casa Perito és un restaurant amb quasi 40 anys d’experiència. Quasi 40 anys comptant amb la confiança dels nostres clients i que han fet possible que estiguem al vostre servei i atenent-vos dia a dia, tres generacions d’aquesta empresa familiar.

Benlloch, C/. La Pau s/n 0.34 km

Activitats que realitza:

Organització i desenvolupament de diferents campionats esportius
Promoure activitats esportives com; senderisme, excursions, espeleologia, acampades, …
Fomentar i promoure balls populars tradicionals
Organització de; viatges, visites a museus, parcs naturals, parcs zoològics i altres espais protegits de característiques semblants
Organitzar i realitzar representacions tant teatrals com musicals, audiovisuals, cinematogràfiques i radiofòniques, organitzacions d’exposicions, conferències, xerrades, …
Promoure campanyes de prevenció i sensibilització medi ambiental
Col·laborar en la conservació del medi ambient

Sants Màrtirs 28, Benlloch 0.37 km
964339330964339330
693338927693338927
Sants Màrtirs 38, Benlloch 0.41 km
964339227964339227
Fàbrica de pinsos
Sants Màrtirs 41, Benlloch 0.41 km
669512643669512643

Demolicions i enderrocs en general

 

 

Adjutori 98,Benlloch 0.45 km
964339080964339080

Taller de vehicles lleugers i agrícoles.

Plana de l'Arc a Benlloch
Plana de l'Arc a Benlloch
Prat de Cabanes
Romeria a Sant Pere de Castellfort
Romeria a Sant Pere de Castellfort
Serra d'Irta

Descobreix la natura, història i tradicions de Castelló a cavall

Maestrat Eqüestre organitza excursions i rutes a cavall en diferents paratges naturals de Castelló. Organitzem rutes de mig, un o diversos dies (2-3). Visitem alguns dels Parcs Naturals més representatius de Castelló, com la Serra d’Irta, el Prat de Cabanes-Torreblanca o Penyagolosa. A més, les nostres rutes estan associades amb la cultura, història i tradicions castellonenques: visites explicades i guiades a restes romanes, senderes transhumants, antigues masies i refugis de pastors, cellers de vi. Així com la participació en romeries ancestrals i transhumància de bestiar boví. Sense oblidar la degustació de la gastronomia tradicional de les zones que visitem.

Higinio.jpg
Sants Màrtirs 52, Benlloch 0.54 km
964339311964339311
696256718696256718
Compra, venda i reparació de pallets
Guillermina
Sants Màrtirs 52, Benlloch 0.54 km
964339311964339311
696256718696256718
Venda de serradura
Carretera Vall d'Alba, Benlloch 0.54 km
616830283616830283

Pintor

Carretera Vall d'Alba, Benlloch 0.54 km
964339082964339082
615621538615621538

Ferrer i treballs en alumini

Carretera Vall d'Alba, Benlloch 0.54 km
964339867964339867

Ferrer

Corregudes Benlloch 0.72 km
964339058964339058

Taller de vehicles lleugers i agrícoles.

Showing 104 results