D’acord amb el calendari fiscal publicat al BOP el dia 5 de març els cobraments s’efectuaran d’acord al següent esquema:

 • PRIMER COBRAMENT Del 15 de març al 15 de maig:
  Impost de Vehicles de Tracció Mecànic.
 • SEGON COBRAMENT Del 5 de maig al 5 de juliol:
  50% IBI Urbana.
 • TERCER COBRAMENT Del 5 de juliol al 5 de setembre:
  50% IBI Urbana, 100% IBI Rústic, 50% IAE, 50% Transport i Tractament RSU*.
 • QUART COBRAMENT Del 15 de setembre al 15 de novembre:
  50% Transport i Tractament RSU*.

*La taxa per recollida de Residus Sòlids Urbans ha estat assumida per l’Ajuntament al 100% de tal forma que els veïns no s’han de fer càrrec. Tan sols paguen aquella taxa relativa als residus que depén del Consorci que gestiona la Diputació.

Condicions

Es pot fraccionar el pagament sempre que el tribut siga superior a 150,00 euros.

 • L’interessat pot triar el termini de fraccionament amb un mínim de 3 mesos i un màxim de 18.
 • L’import mínim de pagament mensual del tribut fraccionat és de 50,00€.
 • L’interès aplicat per la Diputació és del 5%.
 • El fraccionament sempre serà de l’import total del tribut.
 • Per tal de poder fraccionar el pagament s’ha de domiciliar el rebut.
 • Per sol·licitar-ho cal acudir personalment a l’Ajuntament de Benlloc a la seu de Diputació de Noves Dependències a l’Avinguda de la Vall d’Uixò s/n, de Castelló.