Secretaria-Intervenció, Francisco Javier Moreno Gallego, 964 33 90 01
Auxiliar Administrativa, Esther García García, 964 33 90 01
Auxiliar Administrativa, Sandra Capdevila Esteve, 964 33 90 01
Agutzil Municipal, Graciela Blasco Valero, 964 33 90 01
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, Pilar Torres Pulido, 964 33 90 01
Arquitecte Municipal, Jaime Gimeno Conde, 964 33 90 01
Treballadora Social, Rosalina Julbe, 964 33 90 01