Secció destinada a la publicació d’ajudes i subvencions per empreses, particulars i associacions. Podeu consultar-les en cada apartat, i escriure per a demanar més informació.

EMPRESSES
Programes <Activa Crecimiento>, <Activa Industria 4.0> i <Activa Ciberseguridad>

Si tens un negoci i necessites un impuls al seu creixement, aquestes ajudes són per a tu. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha posat en marxa aquests programes que permeten a les empreses disposar d’un diagnòstic de situació i d’un Pla de Creixement; d’un Pla de Ciberseguretat, o un Pla de Transformació, segons el programa.

Com a requisit general, cal ser una PIME amb l’activitat dins de l’estat, i el programa comprén cursos del voltant de 50 hores, visites a l’empresa i elaboració dels diagnòstics i plans, per part d’una consultora a triar pel beneficiari.

Teniu tota la informació, ací com el tràmit per a sol·licitar-la, a aquest enllaç, en la web de l’Escola d’Organització Industrial. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

Ajudes a la inclusió de productes de qualitat diferenciada de la CV en establiments d’hostaleria

Tens un bar o restaurant on utilitzes productes de la terra?

La Diputació de Castelló ha tret una subvenció a aquells establiments que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de productes emparats per les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana. Punts a destacar:

– Els beneficiaris han de ser titulars d’un restaurant, cafeteria, café-bar, catering o salons de banquillo.

– Donen ajudes entre 2.500 i 10.000 en funció de la puntuació.

– El termini de sol·licitud termina el 4 de setembre.

Teniu tota la informació, ací com el tràmit per a sol·licitar-la, a aquest enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

Línia Reactiva FEDER per a negocis

L’Institut Valencià de Finances disposa d’un instrument financer, cofinançat amb recursos europeus, per a oferir préstecs a negocis que ho necessiten per ampliar o desenvolupar la seua activitat. Coses a destacar:

– Són préstecs d’entre 20.000 i 5 milions d’euros

– Garantixen un interés fixe del 2.03%

– Tenen una bonificació de fins al 20% (ampliable al 30% d’estar acollit al programa Astrea). És a dir, que no has de tornar el 20% del capital que demanes per a inversió.

Teniu tota la informació, ací com el tràmit per a sol·licitar-lo, a aquest enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

Kit Digital
Subvenció per a autònoms i pymes que necessiten els serveis d’un Agent digitalitzador per a modernitzar el seu negoci. Serveix per a fer pàgines web, marketplace, dissenys… El funcionament és el següent:

– Entres a la web i fas un test d’autodiagnòstic de necessitats.
– Solicites el “bo digital”.
– Una vegada concedit, tries de la llista de la web l’Agent Digitalitzador que prefereixes per a fer la feina.

A la web teniu tota la informació: bases, convocatòria, modalitats, llista d’Agents Digitalitzadors… en aquest enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

Avalem comerç
Subvenció per a autònoms i pymes (incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques) que vulguen fer inversions en equipament, obres e instalacions. Destaquem alguns punts:

– Per a les ajudes a comerços, s’ha de estar inclós al CNAE G-47, “Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicleta”, equivalent als epígrafes de l’IAE Secció I Divisió 6a, agrupacions 64 i 65 (excepctuant alguns grups detallats en la convocatoria).
– Pera les ajudes a artesans, s’ha d’estar en possessió del document de qualificació artesana (DCA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.
– Son subvencionables, en la línia de artesania, actuacions de protecció del producte o disseny, participació en fires, confecció de catàlegs, promoció del producte… amb una subvenció de màxim 5000€ que representen el 50% de la inversió.
– Son subvencionables, en la línia de comerç, actuacions de inversió en equipaments, incloent implemenació de venta online, amb una inversió mínima de 3000€ i una subvenció máxima de 40.000€ que represente el 75% de la inversió, a executar en 3 anys.
– En ningún cas son subvencionables les despeses de reparacions i manteniment.

A la web de la GVA teniu tota la informació: bases, convocatòria, modalitats… en aquest enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

PARTICULARS
Realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, AAPP, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense, en el marc del PRTR
Subvenció per a particulars o entitats no lucratives destinada a la instal·lació de plaques solars o molins eòlics, per a autoconsum. La convocatòria està oberta tot 2023, i es subvenciona mitjançant mòduls per cada placa instal·lada. A més, per als habitants de municipis amb <5000 habitants n’hi ha una ajuda adicional!

Pots llegir les bases a aquest enllaç, i sol·licitar-la a aquest altre enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

Fons Europeus per a la rehabilitació de vivendes
Subvenció per a particulars o comunitats de veïns destinades a la rehabilitació de la vivenda. A destacar:

– La convocatòria estarà oberta del 6 de juny de 2023 fins al 28 de desembre de 2023.
– Les diferents modalitats son:

  • Ajudes a la rehabilitació d’edifici.
  • Ajuda complementària personal per vulnerabilitat.
  • Ajuda complementària per a la retirada i gestió de residus d’amiant.
  • Ajuda complementària de la Generalitat per vulnerabilitat.
  • Ajudes per a la millora de l’eficiència energètica d’habitatge.
  • Ajudes de modificació d’elements constructius de l’envolupant.
  • Ajudes per a l’elaboració de projectes tècnics.
  • Ajudes a la implantació del Llibre de l’edifici existent.

– És necessària una memòria tècnica a preparar per l’arquitecte o gestor de rehabilitació que faça la reforma.
– Moltes de les ajudes tenen com a requisit que siga primera vivenda.

Teniu tota la informació i l’accés al tràmit de solicitud (quan estiga obert) a aquest enllaç. No oblideu escriure si teniu qualsevol dubte!

ASSOCIACIONS