COM FUNCINA EL EL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
Com funciona la recollida porta a porta de residus

És un sistema de recollida selectiva de residus municipals que es basa en el fet que els ciutadans/es, comerços, etc. separen les diferents fraccions dels residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns contenidors que romanen permanents en la via pública, les diferents fraccions són recollides directament en la porta de l’habitatge o comerç d’acord amb un calendari preestablert.

Quines fraccions es recullen en la porta

Matèria orgànica
Envasos lleugers
Fracció de restes

On s'han de depositar la resta de fraccions

Les fraccions de vidre i paper i cartó  s’han de depositar en els contenidors corresponents que hi ha als carrers:

Carrer Llibertat

Plaça Sant Ramon

Ajuntament

La resta de residus s’han de depositar en l’Ecoparc

Dies i hores de recollida

 

Com traure els residus

L’ajuntament ha proporcionat dos tipus de cubells al veïnat:

Un blanc, que s’ha de fer servir per a traure totes les fraccions segons el calendari.

 

 

 

 

 

 

Un gris amb la tapa roja que és exclusiu per a traure els bolquers de les persones adultes. Aquest es recull cada dia.

 

 

 

 

S’han de depositar les bosses dins del cubell corresponent i traure’l a carrer el dia i a l’hora que toca cada fracció. Si la bossa és massa gran es pots deixar al costat del cubell o directament deixar la bossa només sense cubell.

QUE DEPOSITAR EN CADA FRACCIÓ
Envasos lleugers

 

 

Matèria orgánica

Fracció restes

Contenidor vidre

 

Contenidor paper i cartó

 

Altres residuos, punt net (Ecoparc)

 

DUBTES FREQÜENTS
En quina fracció he de depositar el paper d'alumini?

En la fracció d’envasos lleugers, igual que el paper film.

On tirar les tovalloles o el paper de cuina?

Tres opcions:
o Si no està brut, al contenidor blau de paper i cartó
o Si està brut d’oli o restes de menjar, a la fracció d’orgànic
o Si està brut d’altres productes que no són orgànics, a la fracció de restes.

On tirar els envasos de cartó dels aliments com per exemple les caixes de pizza?

Dues opcions que depenen de la brutícia que tinguen:
o Si està net o pràcticament net al contenidor blau, com per exemple les tapes de les caixes de pizza.
o Si estan molt tacades i brutes s’han de tirar a la fracció de restes.

On tirar les cendres?

Depén, dues opcions:
o Si són cendres de cremar fusta, carbó, pellets al contenidor de matèria orgànica.
o Si són cendres de cigarrets o de la crema d’algun tipus de plàstic van a la fracció de restes.

COM I ON PUC RESOLDRE ELS MEUS DUBTES

Des del mes de febrer l’Ajuntament de Benlloc compta amb una tècnic ambiental, entre les seues funcions estan la resolució de dubtes sobre el sistema de recollida porta a porta, la gestió amb l’empresa de recollida de les possibles incidències i la realització de campanyes de sensibilització. També serà l’encarregada de posar en funcionament una millora en el sistema de recollida porta a porta a través de la lectura d’un TAG que s’incorporarà als cubells.

Per tant, si tens preguntes sobre el sistema de recollida, dubtes sobre en quina fracció he de tirar algun residu, o vols notificar alguna incidència o a portar idees per a millorar el sistema no dubtes en posar-te en contacte.

L’horari d’atenció personal de la tècnic: serà dimarts de 8:30 a 10:30 i dijous de 13:00 a 15:00, a l’Ajuntament i també a través del correu electrònic portaaporta@benlloch.es

 

 

VÍDEOS INTERESSANTS