Ordenança Administració Electrònica

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TRANSPARÈNCIA I EL GOVERN OBERT DE L’AJUNTAMENT DE BENLLOC

 

Consulta pública -ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO DE PERSONAL (DERECHOS DE EXAMEN)

Consulta pública – ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA