L’Ajuntament de Benlloc ofereix com a nova via de comunicació ràpida, àgil i sense cost per als ciutadans i ciutadanes el servei de missatgeria a través de WhatsApp.

Alta InfoBenlloc

El servei i l’alta són gratuïtes. Per donar-se d’alta, només cal seguir els següents passos:

  1. Envieu un missatge de WhatsApp al 695877735 indicant ALTA, i el nom i cognoms de la persona interessada. Exemple “ALTA JOAN FERRER FERRER”.
  2. Afegir el número 695877735 a l’agenda de contactes (això és necessari per poder rebre correctament els missatges).

L’alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge al nombre. De manera extraordinària i durant el període de proves l’alta podrà realitzar-se dins dels 15 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge d’alta.

Baixa

Per donar-se de baixa s’haurà d’enviar un WhatsApp al servei indicant la paraula BAIXA.

Normes de funcionament InfoBenlloc

  1. InfoBenlloch és un servei de missatgeria d’Informació Municipal creat per l’Ajuntament de Benlloch, que serà l’administrador del servei. Neix amb la pretensió d’oferir informació sobre AGENDA, ESDEVENIMENTS I SERVEIS PÚBLICS.
  2. Es dirigeix a tota la ciutadania que desitge rebre la informació procedent del consistori.
  3. Al WhatsApp únicament es rebran missatges emesos per part de l’Ajuntament de Benlloc.
  4. Els Usuaris no podran enviar missatges al servei de WhatsApp l’Ajuntament de Benlloc.
  5. L’Ajuntament de Benlloc podrà enviar informació als usuaris de dilluns a diumenge, de les 8 del matí a les 21 h. En el cas de tractar-se d’una informació d’urgència o especial interès es remetrà en el moment que siga oportú.
  6. Els números de telèfon dels usuaris seran inclosos en una base de dades d’ús exclusiu per al servei d’InfoBenlloc. Aquestes dades no seran transmeses a cap organisme ni serviran per a cap altra gestió, més enllà del propi servei d’InfoBenlloc.
  7. La Normativa es podrà adaptar a la renovació tecnològica del servei i a les circumstàncies que el seu funcionament requereixi. En tot cas, els canvis normatius seran comunicats als usuaris.