Evolució de la participació ciutadana

El poble de Benlloch és un dels referents en el model de Participació Ciutadana a través de l’elecció de les veïnes i veïns dels pressupostos participatius. La mitjana de persones que participen en la votació d’aquest procés és  d’un 37,6%, i es un dels percentatges  més alts de participació ciutadana del territori.

El procés en detall

Primera fase: reunió inicial amb les associacions del poble, personal tècnic de l’ajuntament, corporació política, més tot el veïnat que vulga assistir. En la qual s’elabora les fases del procediment i s’acorda el calendari de les següents fases.

Segona fase: l’arreplegada de les propostes a través d’urnes situades en diferents llocs del poble (les dades per a obtenir les propostes es fan coincidir amb festes locals).

Tercera fase: Convocatòria d’una segona reunió amb motiu de realitzar l’escrutini de les propostes per als pressupostos participatius dipositades en les urnes i l’elaboració del llistat de propostes que aniran a consulta en Pressupostos Participatius.

Quarta fase: Aquest llistat de propostes per als pressupostos participatius, elaborat en la fase anterior, es reparteix en cartes personalitzades a la població de Benlloch. On s’amplia el cens per a poder votar aquelles persones empadronades al poble sent major de 16 anys i també les persones que demostren que tenen un habitatge en la localitat es passen per l’Ajuntament i se’l donarà una carta perquè puguen votar.

Cinquena fase: Votació en les urnes (es fa coincidir amb una dada de festa local).

Sisena fase: Escrutini final de les votacions.

Sèptima fase: Finalment, és la realització de l’obra de la proposta més votada.

 • (2006) Pressuposts Participatius.
  • 12.000,00€
  • Participació de vora 50% del cens ampliat.
 • (2008) Pressupostos Participatius.
  • 24.000,00€
  • Participació del 45% del cens ampliat.
 • (2009) Pressuposts Participatius.
  • 24.000,00€
  • Participació de vora el 40% del cens ampliat.
 • (2010) Pressuposts Participatius.
  • 60.000,00€
  • Participació del 37% del cens ampliat.
 • (2011) Pressuposts Participatius.
  • 50.000,00€
  • Participació del 30% del cens ampliat.
 • (2013) Pressuposts Participatius.
  • 40.000,00€
  • Participació del 33% del cens ampliat.
 • (2015) Pressuposts Participatius.
  • 40.000,00€
  • Participació del 39,56 % del cens ampliat.
2015

La proposta guanyadora ha estat la millora dels camins rurals. Està pendent d’execució en aquests moments.

Detall de resultats
PROPOSTA NOMBRE %
1. Creació biblioteca municipal 46 11,73
2. Millora dels carrers del poble/plaça església 73 18,62
3. Pista de pàdel i tennis 44 11,22
4. Casal jove/sociocultural 30 7,65
5. Regulació trànsit carrers nucli urbà 51 13,01
6. Arreglar camins del terme 148 37,76
Vots en nul 0 0,00
Total vots/Participació 392 39,56
Abstenció 599 60,44
Cens 991

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2013
Imatge del resultat final del caminet de la Sort dels Horts

Imatge del resultat final del caminet de la Sort dels Horts.

En caminet de la Sort dels Horts pel qual podem passar del Carrer del treball fins als llavadors mai ha estat asfaltat ni il·luminat i es va millorar a través dels pressupostos participatius amb un cost de 40.000 euros.

 

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. .Millora dels poliesportiu. 74 21,4
2. Millora del caminet de la Sort dels Horts. 101 29,2
3. Millora camí de les Corregudes. 32 9,2
4. Millora de parcs infantil i nous per a majors. 63 18,26
5. Millora de l’organització del trànsit urbà. 37 10,7
6. Millora de la il·luminació. 36 10,4
Vots en blanc 0 0
Vots en nul 2 0,5
Total vots/Participació 345 32,8
Abstenció 705 67,1
Cens 1050

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2011
Imatge d'arxiu de camins de Benlloch acabats de millorar

Imatge d’arxiu de camins de Benlloch acabats de millorar

Diversos camins rurals van ser reparats arreu del terme municipal amb un pressupost d’aproximadament  50.000 euros.

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. Condicionament i millora del pabelló polisportiu (millorar l’acústica i corregir els desperfectes). 27 8,5
2. Adequació del caminet de la Sort dels Horts (baix del carrer del Treball). 44 13,9
3. Condicionament de camins rurals. 144 45,6
4. Adequació del camí de les Corregudes i retirada dels cadafals 9 2,8
5. Manteniment dels parcs infantils i ampliació de les zones de jocs. 33 10,4
6. Senyalització i regulació del trànsit, instal·lació de papereres i cendrers i augmentar els punts de recollida de reciclats. 34  10,8
7. Fer una biblioteca a l’Ajuntament Vell. 24 7,6
Vots en blanc 1 0,3
Total vots/Participació 316 30,1
Abstenció 735 69,9
Cens 1051

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2010
Obres de millora del camí de l'Adjutori (juny de 2012)

Obres de millora del camí de l’Adjutori (juny de 2012)

Gran part del camí de l’Adjutori va ser asfaltat i van ser construïdes amples voreres per a facilitar el passeig de vianants. El pressupost va ser de vora 60.000 euros.

 

 

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. Adequació i millora dels parcs infantils del poble: el de la zona esportiva, el de vora riu i el del camí de les Corregudes 60 13
2. Adequació del caminet de la Sort dels Horts (baix del carrer Treball) i de l’entorn de l’aljub del camí del cementeri. 113 24,5
3. Adequació i millora de l’enllumenat de les zones esportives: camp de futbol, frontó, pavelló i pista descoberta. 20 4,3
4. Reparació (apedaçament) del camí i adequació de les zones de descans de l’ermita de l’Adjutori. 226 48,9
5. Creació de zona de passeig en el marge no asfaltat del camí de les corregudes. 41 8,9
Vots en blanc 1 0,2
Vots nuls 1 0,2
Total vots/Participació 462 39,1
Abstenció 719 60,9
Cens 1181

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2009
Fixacions per a contenidors de fem

Fixacions per a contenidors de fem

Es va instal·lar fixadors de contenidors de fem en llocs claus del poble i així obtenir una rigidesa en ells, amb un pressupost de 24.000 euros

 

 

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. Aïllament pavelló 29 8,8
2. Parc tercera edat 42 12,8
3. Millores zona esportiva 22 6,7
4. Millora il·luminació carrers 44 13,4
5. Camerí auditori 19 5,8
6. Activitats formatives 29 8,8
7. Fixacions per a contenidors de fem 65 19,8
8. Gala d’esport local 4 1,2
9. Recuperació sistema aigua llavadors 53 16,2
10. Parc infantil adjutori 17 5,2
Vots en blanc 0 0,0
Vots en nuls 4 1,2
Total vots/Participació 328 31,24
Abstenció 722 68,7
Cens 1050

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2008
En les entrades del poble es van instal·lar limitador de velocitat.

En les entrades del poble es van instal·lar limitador de velocitat.

Açò permet controlar els límits de velocitat, de la mateixa forma que disminueix el risc d'accident, tant a les persones que estan circulant en la via com a les persones de l'entorn. Els limitadors de velocitat van tenir un  pressupost de 24.000 euros.

 

 

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. Instal·lació de panells aïllants als extrems del pavelló per a reduir la reverberació acústica. 35 7,5
2. Nou vestuari per als músics i els nous xiquets de la Banda i millores al camp de futbol. 75 16,0
3. Creació de pista de birles, instal·lació de parc per a majors i millores en zona esportiva municipal. 63 13,5
4. Millora de la il·luminació de carrers. 48 10,3
5. Instal·lació de limitadors físics de velocitat a totes les entrades del poble. 120 25,6
6. Realització d’activitats formatives en general i específicament per als adults. 25 5,3
7. Regulació del trànsit en el centre. 58 12,4
8. Festival folklòric i gala de l’esport local. 29 6,2
Vots en nul 9 1,9
Vots en blanc 6 1,3
Total vots/Participació 468 44,4
Abstenció 587 55,6
Cens 1055

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.

2006
Imatge de la nova megafonia

Imatge de la nova megafonia

La primera opció triada va ser "l'adequació de l'antic ajuntament" però a tractar-se d'un pressupost molt elevat es va decidir fer la segona proposta més votada que va ser la millora de la megafonia amb un pressupost de 12.000 euros. Mitjançant la qual s'emeten bàndols informatius a tota la població de Benlloch.

 

 

 

 

 

 

Detall de resultats

Resultats

PROPOSTA NOMBRE %
1. Campanya reciclatge. 36 7,29
2. Adecentar Pinar. 79 15,99
3. Canviar megafonia. 87 17,61
4. Adecuació de l’antic ajuntament. 191 38,66
5. Cursos de formació. 16 3,24
6. Reordenació tràfic centre. 65 13,16
7. Adquissició de ràdio local. 8 1,62
Vots en blanc 6 1,21
Vots nuls 6 1,21
Total de vots/Participació 494 47,9
Abstenció 537  52
Cens 1031

Gràfica de resultats

Gràfic interactiu: cal posar el cursor damunt.