Factura electrònica

Si és vostè un proveidor d’aquesta entidad i desitja remetre una factura electrònica necessitarà els codis DIR3 d’aquesta entitat (Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines). Els codis DIR3 per a […]

Salutació de l'alcalde

El dinamisme d’una població com Benlloc exigeix un fort compromís amb el poble per part d’aquelles persones que ens hem oferit a la ciutadania per col·laborar amb ella des de […]

Personal al seu servei

Secretaria-Intervenció, Francisco Javier Moreno Gallego, 964 33 90 01 Auxiliar Administrativa, Esther García García, 964 33 90 01 Auxiliar Administrativa, Sandra Capdevila Esteve, 964 33 90 01 Agutzil Municipal, Graciela […]

Ordenances municipals

Ordenança Administració Electrònica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TRANSPARÈNCIA I EL GOVERN OBERT DE L’AJUNTAMENT DE BENLLOC   Consulta pública -ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS […]

Plens municipals

Ací podeu comprobar tots els plens que hi han hagut a Benlloc.

Bústia interna de denúncies

Si ha detectat una mala praxi i pot aportar proves respecte d’això, envie la informació a través d’aquest canal. https://029antifrau.dipcas.es/#/

Tramitacions de l'administració local

Model general d’instància Useu-la per a qualsevol sol·licitud general, queixa, suggeriment o com a forma de comunicar-vos amb l’Ajuntament per escrit. Model General d’Instància: Podreu emplenar-la amb l’ordinador i després […]

Calendari fiscal i fraccionament de tributs

D’acord amb el calendari fiscal publicat al BOP el dia 5 de març els cobraments s’efectuaran d’acord al següent esquema: PRIMER COBRAMENT Del 15 de març al 15 de maig: Impost […]

Corporació Municipal

Legislatura Càrrec Nom Grup Declaració de Béns en 2023 (Constitució Ajuntament) Alcalde-president. Àngel Ribés Bellés 1a Tinència d’Alcaldia. Regidora delegada d’Agricultura i Urbanisme. Alicia Vallés Porcar 2a Tinència d’Alcaldia, Portaveu […]