Plànol d'alçat de la proposta de reforma del dipòsit

Plànol d’alçat de la proposta de reforma del dipòsit