Anunci de Convocatòria de la Sessió del Ple [Tauler d'anuncis]