Instància general per omplir i imprimir

Instància general per omplir i imprimir