L’Ajuntament de Benlloc ha contractat a dos persones com a peons d’obres. Aquesta ajuda té com a fi  la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat que han estat aturats a causa de la Covid-19.

En el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia, aquesta actuació pretén incrementar l’ocupabilitat de les persones desocupades a través de pràctica professional al mateix temps que es dota les entitats locals amb mitjans humans addicionals que els permeten realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències, proporcionant-los una major capacitat de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la Covid-19 en el seu territori.

 

 

 

 

Tags: , ,