Obres de millora del camí de l'Adjutori (juny de 2012)

Obres de millora del camí de l’Adjutori (juny de 2012)