Model instància petició de veu pública

Model instància petició de veu pública