Si ha detectat una mala praxi i pot aportar proves respecte d’això, envie la informació a través d’aquest canal.

https://029antifrau.dipcas.es/#/