Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
cra_mapa.gif
Benlloch, C/ Llibertat s/n

Activitats que realitza:

 • Presentar al Consell Escolar de Centre propostes per a facilitar i fomentar la participació coordinada de tota l’activitat educativa en la vida del centre
 • Elaborar propostes per al Projecte Educatiu de Centre, la Programació General Anual i la Memòria de fi de curs
 • Proposar criteris per a l’elaboració del Projecte de Pressupost de Centre
 • Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest
 • Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern de Centre i Col·laborar en el seu compliment.
 • Presentar candidats a les eleccions de Consell Escolar de Centre
 • Realitzar campanyes electorals per al Consell Escolar de Centre
 • Realitzar reunions i actes periòdics perquè els pares i mares o tutors/es estiguen perfectament assabentats de la marxa del centre i de tot el que concerneix a l’educació de les seues filles, fills, pupils i pupiles
 • Realitzar conferències per a analitzar o enfocar l’educació de les seues filles i fills
 • Desenvolupar cursos i programes per a proporcionar a les mares i els pares, tutores i tutors coneixements i orientacions relacionades amb la seva funció participativa
 • Realitzar activitats psicopedagògiques de cara a les possibles dificultats en els estudis dels alumnes
 • Contractar les monitores o monitors per a les activitat extraescolars d’acord amb la legislació vigent
 • Participar en els procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament
 • Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries que, en cas de ser acceptades, hauran de figurar en la PGA
 • Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre i, si és procedent i en espera de la destijada gratuïtat dels mateixos, negociar amb editorials i llibreries preus més avantatjosos per als seus associats
 • Qualsevol altra que s’acorda per esta associació dins de la legalitat vigent i que contribuïa a complir els fins enumerats en l’article anterior
Benlloch, C/Aigua, 28
632011625632011625

Activitats que realitza:

 • Practicar el culte islàmic
 • Promocionar l’ensenyament de l’Islam
 • Organitzar col·loquis, conferències, seminaris, cursos, exposicions i actes que contribuïsquen al coneixement i difusió de l’Islam i les seues doctrines
 • Establir contactes i federar-se en altres entitats islàmiques nacionals
 • Col·laborar en el desenvolupament de l’Acord de Cooperació entre l’Estat i la Comissió Islàmica d’Espanya
Castelló, Plç Jutge Borrull
964220528964220528

Activitats que realitza:

 • Realitzar directament i en règim d’autonomia interna, l’explotació dels béns hidràulics inherents a l’aprofitament, així com les funcions de policia, distribució i administració de les aigües que se’ls coincidisca
 • Proposar a les Administracions hidràuliques les mesures que legalment puguen promoure’s a instància de part i , en general, les que s’estimen oportunes
Benlloch, C/ Portal, 4

Activitats que realitza:

 • Conferències, xerrades, taules redones
 • Exposicions
 • Actuacions de grups de balls populars
 • Representació d’obres de teatre
 • Eixides pel camp
 • Edició d’una revista informativa
200727_558773614132962_1436207584_n.jpg
Benlloch, C/ Sant Ignaci, 12
653832440653832440

Activitats que realitza:

 • Assajos semtanals
 • Exhibicions i pregons
 • Viatges
 • Col·laboració amb altres grups de danses
Benlloch, C/. La Pau s/n

Activitats que realitza:

Organització i desenvolupament de diferents campionats esportius
Promoure activitats esportives com; senderisme, excursions, espeleologia, acampades, …
Fomentar i promoure balls populars tradicionals
Organització de; viatges, visites a museus, parcs naturals, parcs zoològics i altres espais protegits de característiques semblants
Organitzar i realitzar representacions tant teatrals com musicals, audiovisuals, cinematogràfiques i radiofòniques, organitzacions d’exposicions, conferències, xerrades, …
Promoure campanyes de prevenció i sensibilització medi ambiental
Col·laborar en la conservació del medi ambient

Benlloch, C/ Sants Màrtirs, 19 A

Activitats que realitza:

 • Organitzar i promoure les festes tradicionals locals amb la realització de balls populars, balls tradicionals, teatre i espectacles taurins de marcada arrel popular i tradicional en les festes del poble
 • Realitzar representacions teatrals i exhibicions musicals, audiovisuals, cinematogràfiques i radiofòniques
 • Organització d’exposicions, conferències, xerrades, …
 • Edició de publicacions per a la recuperació i preservació de la història, cultura, costums i tradicions locals.
Benlloch, C/ Enmig, 3
625392070625392070

Realitza activitats del tipus xerrades, conferències, dinars, sopars, balls, jocs de taula, ganxet, …

la_foto_1.jpg
Benlloch, C/ Llibertat s/n
964 33 92 65964 33 92 65
606998291606998291

Realitza activitats del tipus xerrades, conferències, dinars, sopars, balls, jocs de taula, ganxet, …

Benlloch

Activitats que realitza:

 • Promoció i difusió de l’art musical,  mitjançant la banda com la formació dels i les educands
 • Orquestres, rondalles, orfeons, coralls, festivals, certàmens, audicions, …
 • Programació d’exposicions, mostres, representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències, seminaris, biblioteques, ….
 • Activitats d’oci i esplai per a les sòcies i els socis
Benlloch, C/ Loreto, 18
609811424609811424

Activitats que realitza:

 • Informació
 • Orientació laboral
 • Integració social
 • Ajudes en gestions administratives
 • Cursets
 • Reunions
 • Xerrades
 • Col·loquis
 • Tallers
 • Activitats culturals
 • Conferències
 • Concerts
 • Ajudes econòmiques
 • Exposicions
 • Tòmboles
Ratafia.jpg
Benlloch, C/ Llibertat 39

Entre altres activitats, realitza:

 • Marxes
 • Recuperació i senyalització d’antics senders del terme de Benlloch
 • Organitzar i col·laborar amb la Volta a peu de Benlloch
 • Celebrar el dia del Soci
 • Participar en l’Agenda 21
penya barcelonista.jpg

Activitats que realitza:

 • Organitzar desplaçaments per a assistir a encontres del F.C. Barcelona
 • Organitzar encontres entre seguidors del F.C. Barcelona
 • Fomentar la Llengua i la Cultura Catalana mitjançant actes lúdic-festius i col·laborar amb les institucions públiques
Showing 16 results