Ja es poden comprar els abonaments per a la piscina municipal que obrirà el dia 26 de juny.

Aquest any els abonaments s’hauran de comprar a través d’un ingrés al compte ES24 3058 7429 7027 3230 0018 de CAJAMAR amb l’assumpte Abonament Piscina i caldrà enviar el justificant de pagament al correu electrònic info@benlloch.es.

Al mateix correu s’haurà d’escriure el nom complet de la persona que sol·licita l’abonament: en cas de ser una entrada familiar, s’hauran d’escriure el nom i els cognoms dels adults responsables i els dels menors als qui acompanya.

A continuació, l’abonament es podrà arreplegar a l’entrada de la piscina.

Les tarifes són les següents:

Abonament temporada:

 • Abonament usuari des de 2 fins 16 anys: 18,00 euros
 • Abonament resta d’usuaris: 30,00 euros

Abonament familiar:

 • Abonament 1 adult + 1 xiquet/a: 45,00 euros
 • Abonament 1 adult + 2 xiquets/es: 60,00 euros
 • Abonament 1 adult + 3 xiquets/es.: 75,00 euros
 • Abonament 1 adult + 4 xiquets/es: 90,00 euros
 • Abonament 2 adults + 1 xiquet/a: 70,00 euros
 • Abonament 2 adults + 2 xiquets/es: 85,00 euros
 • Abonament 2 adults + 3 xiquets/es: 100,00 euros
 • Abonament 2 adults + 4 xiquets/es: 115,00 euros

Abonament quinzenal:

 • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, xiquets/es: 15,00 euros
 • Abonament de l’1 al 15 o 15 al 31 del mes, adults: 25,00 euros

A aquest efecte es considera infantil (xiquet/a) la persona que durant l’any corrent tinga una edat compresa entre 2 i 15 anys.  A partir de 16 anys complits es considera adult. D’aquesta manera, l’entrada per a acompanyar a un menor haurà de ser expedida a una persona que tinga 16 o més anys.

Les entrades diàries sí que es podran adquirir directament a l’entrada de la piscina municipal, i els preus seran els següents:

Entrada diària:

 • Entrada usuari fins els 2 anys: exempt
 • Entrada usuari des de 2 fins 16 anys: 1,50 euros
 • Entrada resta d’usuaris: 2,00 euros

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per tal d’evitar contagis per la COVID-19, aquest any es controlarà l’aforament, permetent-se sols el 75%. També es comprovarà la temperatura de totes les persones abans d’accedir.

A més per accedir caldrà portar mascareta i una vegada dins s’haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres en tot moment.

Per evitar les aglomeracions a les entrades i eixides, la porta d’entrada serà la que dóna a la plaça del País Valencià, i la d’eixida una porta que dóna a la pinada.

Recordem també que aquest any no es realitzarà curset de natació.

 

Tags: , , ,