Hui, dia 13 de juliol a les 09:00 h del matí, ha tingut lloc el segon exercici de la fase d’oposició de les proves selectives per a cobrir la plaça vacant d’agent d’ocupació i desenvolupament local. Després de la seua realització, el Tribunal ha procedit a qualificar l’exercici realitzat pels aspirants presentats.

El Tribunal Qualificador convoca als aspirants que hagen obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts en aquest exercici, per a realitzar la tercera part de la fase de l’oposició. Tindrà lloc el dia 17 de juliol de 2020 a les 09:00 h en la Sala Multiús de Benlloc, situada en el C/ Catedràtic Bort, nº8.

En aquest document es pot veure els resultats de la segona fase de l’oposició.