Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per la borsa de treball de personal de neteja per a edificis municipals de l’Ajuntament de Benlloc per a proveir vacants, substitucions o necessitats de caràcter temporal que puguen sorgir, mitjançant concurs:

RESOLUCIO ALCALDIA