Anunci de Convocatòria de la Sessió del Ple [12 de novembre de 2015]