1ª convocatòria: 28 / de setembre / 2020 a les 19:30
2ª convocatòria: 30 / de setembre / 2020 a les 19:30

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Expedient 420/2020. Solicitud adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables
3. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA INCORPORACIÓ D’UNA INFERMERA O
INFERMER ESCOLAR EN ELS CENTRES EDUCATIUS

B) Activitat de control
4. Donar compte de Resolucions d’Alcaldia i correspondència rebuda

C) Precs i preguntes
5. Precs i preguntes

Comunicació de la convocatòria de Ple Ordinari