LABORA presenta dos cursos totalment gratuïts.

Els cursos “fonaments de web 2.0” de 10h i “conductor de carretons elevadors” de 30h van dirigits a treballadors i autònoms.

Per a poder accedir a la reserva de plaça del curs serà necessari emplenar la següent documentació:

  • SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ LABORA degudament emplenada i signada.
  • Fotocòpia del DNI (per les dues cares i visible).
  • Fotocòpia de la targeta sanitària o del document d’afiliació a la Seguretat Social (on figure el núm. d’afiliació a la Seguretat Social).
  • Fotocòpia últim de l’últim rebut d’autònom o capçalera de l’última nòmina.
 

Tags: , , ,