Acomodació a l’IPC de la tarifa de consum d’aigua potable:

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/4614&L=0