Procés de selecció de personal projecte experimental “Escola Rural d’Emprenedoria Social del Pacte Territorial per al Desenvolupament Local i Ocupació Plana Alta Nord”

PDF Resolució