Resolució de l’única al·legació presentada a la valoració efectuada pel tribunal el dia 16 de juliol de 2020 de valoració de mèrits per a constitució de borsa per a la contractació temporal de personal de neteja per a edificis municipals de l’ajuntament de Benlloc.

 

ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR 23 JULIO 2020