Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura temporal de les places de coordinador de formació i participació comunitaria, coordinador tècnic d’emprenedoria, expert en màrqueting social i mentor holístic del projecte d’implementació de l’ “escola rural d’emprenedoria social del pacte territorial per al desenvolupament local i ocupació plana alta” i de director de l’escola.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 24 de gener.