L’Ajuntament de Benlloc ha publicat en la Base de Dades Nacional de Subvencions la convocatòria de subvencions per a associacions culturals locals.

La dotació és de 13.000,00 euros i abasta les activitats realitzades per associacions locals en els exercicis 2016 i 2017.

El termini de presentació d’instàncies acaba el dia 21 de gener (inclòs).

Podeu consultar la convocatòria en la BDNS ací.

Podeu descarregar els formularis ací.