✅ AJUDES A LA PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE 📈🌱
🟢 Subvencions de la Generalitat Valenciana destinades a contribuir a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’economia del bé comú (EBC) 🌱.
📆 Termini de presentació fins al 30 de març de 2021.
·
✅ AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 📈🌱

🟢 Subvenciones de la

Generalitat Valenciana

destinadas a contribuir a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana, a través de la financiación de actuaciones de fomento y difusión de la cultura y prácticas de las empresas sociales y de la Economía del Bien Común (EBC) 🌱.

📆 Plazo de presentación hasta el 30 de marzo de 2021.
 

Tags: , , , , ,