L’Ajuntament de Benlloc en col·laboració amb la Federació Valenciana dels municipis i províncies començat el tractament contra els mosquits.

El tractament és a base d’un larvicida (perquè els insectes no arriben a adults) biològic que no porta components químics i no és nociu per a la resta d’espècies.

Les zones tractades són especialment les zones humides i d’estancament d’aigües, que són també els principals focus de reproducció de mosquits.

Entre altres zones, el tractament ha afectat la zona del riu que creua el poble, als abeuradors de les basses i altres punts del poble on també hi ha abeuradors. Aljubs i altres zones on s’ha identificat aigua estancada.

 

Tags: