S’obre la convocatòria de proves selectives per a cobrir les necessitats d’Arquitecte de la Diputació Provincial.

Es proveirà una llista de personal de caràcter laboral no permanent, o en el seu cas de personal per a nomenament com a funcionari interí, a través del sistema de concurs oposició.

El principal requisit serà estar en possessió de la titulació de Llicenciat/a o Graduat/a en Arquitectura, expedit conformement a la legislació vigent.

Per obtenir més informació cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Benlloc.