⚠️ ÉS ESSENCIAL LA PREVENCIÓ⚠️
😷 Mascareta
🙌 Neteja de mans
👥 Distància interpersonal
🌬 Ventilació
🚫 Reducció de contactes
 

Tags: , , ,