Entre els mesos de maig i juny, s’iniciaran des del SERVEF (LABORA) 16 cursos en modalitat en línia totalment gratuïts per a autònoms i treballadors.

Els cursos per a autònoms seran els següents:

 • Anglés B1 (240 h)
 • Conductor de carretons elevadors (30 h)
 • Creació de blogs i xarxes socials (60 h)
 • Tècnic en software ofimàtic (350 h)
 • Habilitats directives i gestió d’equips (65 h)
 • Tècniques de negociació (60 h)
 • Fonaments de web 2.0 i xarxes socials (10 h)
 • Manipulador d’aliments (10 h)

Els cursos per a treballadors i autònoms seran els següents:

 • Anglés B1 (240 h)
 • Conductor de carretons elevadors (30 h)
 • Actuacions en primers auxilis (50 h)
 • Manipulador d’aliments (10 h)
 • Excel avançat (20 h)
 • Màrqueting i reputació en línia: les comunitats virtuals (180 h)
 • Ofimàtica (100 h)
 • Ofimàtica en núvol: Google drive (100 h)

Cada autònom podrà realitzar un màxim de tres cursos dels primers i tres dels segons (és a dir, un màxim de 6) i cada treballador podrà realitzar tres dels cursos per a treballadors i autònoms.

Les places són molt limitades.

Per a poder accedir a la reserva de plaça del curs serà necessària l’emplenament de la següent documentació:

 • Sol·licitud de PARTICIPACIÓ degudament emplenada i signada.
 • Fotocòpia del DNI (per les dues cares i visible).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària o del document d’afiliació a la Seguretat Social (on figure el núm. d’afiliació a la SS).
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (si escau).