El monstre de les tovalloletes es continua alimentant i fent més gran a causa de l’enorme quantitat que es tiren pel vàter. Encara que en l’envàs s’indica que són biodegradables, la realitat és una altra i provoquen greus problemes quan es tiren al vàter com si es tractara de paper higiènic. 

Les tovalloletes mai han de tirar-se al vàter perquè no es desintegren bé en l’aigua, a causa de la seua composició, una mescla de fibres sintètiques que no es poden disgregar i poden ocasionar embossos en les canonades de les habitatge i en les xarxes de sanejament, i en el pitjor dels casos, poden deixar inoperatius els equips i la maquinària de les depuradores; perquè encara que en alguns envasos així s’indique, no són biodegradables ni d’un sol ús, almenys no del tot, si s’acaben descomponent, no ho fan en el temps que tarden a arribar a les estacions de depuració; i perquè poden causar importants danys mediambientals, especialment en els ecosistemes aquàtics, si acaben arribant als rius.

És important la conscienciació ciutadana en aquest sentit, especialment des d’edats primerenques, si no volem continuar suportant els danys econòmics que per a l’Ajuntament representen uns 7.000-8.000 euros anuals, i mediambientals que aquest costum provoca.

 

Tags: , ,