L’ajuntament de Benlloc demana ferventment al veïnatge que extreme les mesures de protecció personal basades en l’ús de mascaretes, la neteja constant de mans i el manteniment de la distància social, més si cap, a partir de la constatació del primer cas que s’ha detectat a la localitat.
El cas al que ens referim està perfectament identificat i aïllat pels serveis sanitaris de la Generalitat Valenciana i ja no representa cap perill. Segons la pròpia Conselleria es tracta d’un contagi produït fora del municipi.
El cas posa de manifest que el veïnatge del poble, que fins ara no havia experimentat casos de malaltia, no està al marge de la pandèmia.
El manteniment de la calma del veïnatge ha d’anar acompanyat per la presa de consciència del seguiment de les instruccions de les autoritats sanitàries i l’assumpció de conductes responsables amb el moment actual caracteritzat per una «normalitat» prudent i higiènica.