El consistori de Benlloc va regular ja fa diversos anys l’abocament de purins i llots de depuradora per evitar efectes nocius i possibles molèsties a veïnes i veïns.

L’Ajuntament vol recordar, per tant, que l’ordenança municipal exposa les distàncies a què es poden abocar llots i purins, les prohibicions al seu respecte, les condicions en què han de ser transportats aquests residus, les condicions a què s’han de cenyir les empreses productores així com les infraccions i sancions que s’aplicaran.

Entre les condicions que s’imposen en aquesta ordenança: només es podran abocar purins i llots en terrenys que tinguen activitat agrícola, i no en terrenys que no siguen cultivats o en terrenys forestals. Sempre a més d’1 km del nucli urbà i sòl urbanitzable i a més de 2 km des de l’1 de juliol al 30 de setembre, i s’ha d’abocar a més de 300 metres de centres de turisme rural i cellers per a elaboració de vins o caves amb oferta enoturística.

Tampoc pot abocar-se ni divendres, ni dissabtes, ni diumenges, ni festius, ni vespres de festius i durant les festes patronals, Mostra Belloquina de Vins i Productes de la terra, el festival Feslloch i la Festa de la Verema- Viniterrània.

En cas d’incompliment de l’ordenança hi haurà multes, que poden elevar-se fins als 750 € en cas de ser infraccions lleus i fins als 3.000 € en cas de ser molt greus.

 

Tags: , ,