El Govern d’Espanya ha publicat la previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, en funció de les fases de transició a una nova normalitat que adjuntem a continuació: Fases d’aixecament de l’estat d’alarma.

Les decisions i dates concretes sobre l’efectiu aixecament de les limitacions es determinaran a través dels corresponents instruments jurídics.