⛪👏🏼Hui Gràcies a un conveni signat entre el Bisbat de Sogorb-Castelló i l’Ajuntament de Benlloc s’ha traslladat la pila baptismal que l’ajuntament custodiava a l’Auditori des de fa 8 anys tornant a residir en la nostra església on podrà ser visitada per tots els veïns i visitants.

Aquesta pila és una obra tallada en un sol bloc de pedra calcària d’una antiguitat pròxima als 400 anys, que reposa sobre un suport d’acer per a protegir-la.