L’Ajuntament de Benlloc agraeix els oferiments que està rebent de veïns i veïnes per a la confecció i distribució de mascaretes, però, recordem que aquestes han d’estar homologades i complir l’estricte protocol de Sanitat.

Autoritats sanitàries han puntualitzat que el material que és necessari utilitzar en aquesta extraordinària situació ha d’estar homologat i amb marca CE o temporalment sense marcatge CE, però analitzades i aprovades per l’Autoritat Sanitària. Més informació.

Les máscares de tela no s’usen en Sanitat des de fa temps perquè no protegeixen adequadament.

L’Ajuntament considera a més que la forma de producció d’aquestes màscares pot ser també un vector de propagació del coronavirus molt perillós, en desconéixer l’estat sanitari de les persones que les confeccionen.

A més, recordem a la ciutadania, que aquestes són les directrius de l’Organització Mundial de la Salut per saber quan i com utilitzar bé les mascaretes:

Quan usar mascareta?

  • Si està vosté sa, només necessita portar màscara si atén a algú en qui se sospite la infecció pel COVID-19
  • Porte també màscara si té tos o esternuts.
  • Les màscares només són eficaces si es combinen amb la rentada freqüent de mans amb una solució hidroalcohòlica o amb aigua i sabó.
  • Si necessita portar una màscara, aprenga a usar-la i eliminar-la correctament.

Com posar-se, usar, llevar-se i rebutjar una màscara

  • Abans de posar-se una màscara, rente’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • Cobrisca’s la boca i el nas amb la màscara i assegure’s que no hi haja espais entre la seua cara i la màscara.
  • Evite tocar la màscara mentre l’usa; si ho fa, rente’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • Canvie’s de màscara tan aviat com estiga humida i no reutilitze les màscares d’un sol ús.
  • Per a llevar-se la màscara: lleve-la-hi per darrere (no toque la part davantera de la màscara); rebutge-la immediatament en un recipient tancat; i rente’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.

L’Ajuntament vol expressar el seu agraïment als veïns i veïnes per la seua col·laboració i solidaritat.