Ja ha eixit la llista definitiva d’admesos, designació de tribunal qualificador, data i lloc de celebració del primer examen de la BORSA DE AEDL

El dia 8 de juliol de 2020, a les 9.30 hores es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició. Els aspirants hauran d’acudir a les dependències de la Sala Multiusos, situada en C/ Catedràtic Bort, 8 per a la realització de l’esmentat exercici.