Durant aquests dies s’ha realitzat la neteja de les voreres de la carretera de la Serra.

L’objectiu és evitar els possibles efectes negatius derivats de les pluges previstes per aquesta setmana.