NOVES MESURES DE PREVENCIÓ.
📅 Del 18 d´agost fins el 8 de setembre.
Vos informem de la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, en tota la Comunitat Valenciana durant un període de 21 dies, per a respondre davant de la situació d’especial risc derivada de l’increment de casos positius:
🔴En matèria d’oci: suspensió d’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb actuacions musicals en directe i sense. Se suspén també la realització de karaokes.
🔴En matèria d’hostaleria i restauració: s’assegurarà la distància física de seguretat d’1,5 metres entre les taules. L’ocupació màxima serà de 10 persones.
🕐Els establiments i serveis d’hostaleria i restauració hauran de tancar a la 1.00, sense que s’hi puga permetre l’accés de nous clients a partir de les 00.00 hores. Els propietaris seràn els responsables de tindre les terrases buides a la 1:00 h.
🚫🍻No es permetrà el consum col·lectiu o en grup, de begudes al carrer o en espais públics («botellada»), alié als establiments d’hostaleria o similars.
🚫🚬 No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de 2 metres com a mínim.
Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos els cigarrets electrònics.
👨‍👩‍👧‍👦 Es recomana un màxim de persones per grup en reunions familiars o socials, en espais privats, fins a 10 persones. Es recomana limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf