Reial decret llei pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte alié que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19.

PDF