🟠 Convocades les proves d’accés a cicles formatius per al 2021
👥 Estan destinades a persones majors de 17 anys que vullguen estudiar un cicle de grau mitjà i a persones majors de 19 anys que vullguen estudiar un cicle de grau superior i que no reunisquen els requisits d’accés directe.
👉 Les sol·licituds han de presentar-se en els centres docents estipulats a la convocatòria, que també han habilitat la possibilitat de remetre-les per correu electrònic a la secretaria.
📅 Les inscripcions seran del 22 de març al 31 de març, i la prova es realitzarà els dies 24 i 25 de maig.