🟢 Convocades les proves d’obtenció directa del títol de graduat en Batxillerat per a persones majors de 20 anys.
📅 La convocatòria d’aquesta prova serà els dies 15, 16 i 17 d’abril de 2021 i es podran inscriure les persones que durant l’any 2021 complisquen, com a mínim, 20 anys.
📝 La sol·licitud d’inscripció es podra realitzar tant de manera telemàtica com de manera presencial del dia 18 de gener a l’1 de febrer, ambdós inclosos.