L’Alcalde de Benlloch ha emés un ban en què es recorda al veïnatge la prohibició del dipòsit de cendres en els contenidors de residus sòlids urbans pel perill d’incendi que comporta aquesta pràctica.

De fet, el passat cap de setmana es va haver d’apagar un foc que es va originar dintre d’iun contenidor situat al pont de la font. Alguna persona havia dipositat cendres que encara estaven actives i aquestes van anar combustionant els materials que es trobaven dipositats dintre del contenidor.

Aquesta pràctica no és freqüent entre els nostres veïns ja que és conegut que les cendres solen amagar encara certa activitat i és molt perillós barrejar-les amb elements que puguen cremar-se. De fet, la major part dels nostres veïns les fan servir per al camp pels seues coneguts beneficis. Fins i tot encara queda qui les fa servir per fabricar sabó casolà.

 

Tags: ,