Intervenció sobre l’ermita del Calvari del Quartico de Benlloc ⛪.
La primera fase d’intervenció en l’ermita del calvari del Quartico de Benlloc s’ha centrat en recuperar les cobertes i paraments exteriors i ha inclòs la reconstrucció de la seva particular volta de doble rosca.
Aresta, arquitectura i gestió
M estudi
Ajuntament de Benlloc
GVA cultura
ACF Fotografía Castellón
 

Tags: , , , , , , ,