El proper dia 20 de febrer de 2018 el personal de la Intervenció d’Armes i Explosius estarà de 9h a 13h a la localitat de Cabanes (Carrer Delegat Valera 50, Casal Jove). Tots els veïns i veïnes de Benlloc podran acostar-se per a realitzar allí els seus tràmits, sempre relacionats amb Armes i Explosius.

Segons informa la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Benlloc, els tràmits que podran realitzar-se són els següents:

 1. Renovació/ petició de llicències d’armes.
  1. Llicència d’armes per a menors
  2. Llibre de col·leccionista d’armes
  3. Targeta europea d’armes
  4. Llicència d’armes tipus E (escopetes)
  5. Llicència d’armes tipus D (rifles)
  6. Llicència d’armes tipus F (tir esportiu)
 2. Presentació de visats ( certificat mèdic per edat)
 3. Transferències d’armes entre particulars
 4. Depòsits d’armes per caducitat o renúncia de llicències d’armes
 5. Depòsit d’armes per defunció del titular
 6. Depòsit d’armes a petició d’un expedient administratiu

 

Instruccions per a la realització d’aquests tràmits

Cita prèvia

A través de la direcció http://run.gob.es/citagc o bé per la web de la Guàrdia Civil http://www.guardiacivil.es/es/index.html i després utilitzant l’enllaç “cita previa Intervención de Armas” o per telèfon de 9h a 14:30h de dilluns a divendres:

IAE CMD CASTELLÓN: 964723414

IAE SEGORBE: 964711206

IAE BURRIANA: 964517402

IAE VINAROZ: 964407140

 

Taxes

A través de http://www.guardiacivil.es/es/index.html  model 790 codi 012 Direcció General de la Guàrdia Civil (abonar en entitat bancària).

 

Certificat mèdic

Haurà de ser expedit per un centre oficial de la província de residència del sol·licitant.

 

Còpia dels documents sol·licitats

Es presentaran en un mateix i únic full per la mateixa cara, fotocòpia de DNI, fotocòpia de llicència de caça vàlida i fotocòpia de la llicència d’armes a renovar junt amb els originals per al seu acaro (NO ES FAN FOTOCÒPIES), per a qualsevol canvi de residència s’ha de presentar DNI actualitzat o certificat d’empadronament.