🏬Avalem comerç

💶Subvenció per a autònoms i pymes (incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques) que vulguen fer inversions en equipament, obres e instalacions. Destaquem alguns punts:

– Per a les ajudes a comerços, s’ha de estar inclós al CNAE G-47, “Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicleta”, equivalent als epígrafes de l’IAE Secció I Divisió 6a, agrupacions 64 i 65 (excepctuant alguns grups detallats en la convocatoria).
– Per a les ajudes a artesans, s’ha d’estar en possessió del document de qualificació artesana (DCA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.
– Son subvencionables, en la línia de artesania, actuacions de protecció del producte o disseny, participació en fires, confecció de catàlegs, promoció del producte… amb una subvenció de màxim 5000€ que representen el 50% de la inversió.
– Son subvencionables, en la línia de comerç, actuacions de inversió en equipaments, incloent implemenació de venta online, amb una inversió mínima de 3000€ i una subvenció máxima de 40.000€ que represente el 75% de la inversió, a executar en 3 anys.
– En ningún cas son subvencionables les despeses de reparacions i manteniment.

💻A la web de la GVA teniu tota la informació: bases, convocatòria, modalitats… en aquest enllaç: Informació gva.