A la reunió va participar un bon grapat de persones representants de deverses organitzacions. Entre els temes tractats va destacar la preparació de la visita del tutor del projecte Vicente Zapata, per als dies 16, 17 i 18 de maig.

 

Tags: , ,